יום רביעי, 21 באוגוסט 2013

מציאות מקבילה / אפרת

מחוץ לתחרות
על אנרגיה
על תשומת לב
ועל תהילה מקומית,
מחוץ לפחד המתמיד להפסיד
ולשמחה הבאה מרווחים זמניים
יש משחק אחר.

המשחק הזה רחב ואין לו קצה
המשחק הזה ארוך ארוך ואין לו סוף
את המשחק הזה לא אנשים המציאו אלא מה שהמציא אנשים...

יש בו אהבה עצומה
ויש בו איכפתיות בלי סוף
יש בו כבוד ועדנה
יש בו כל כך הרבה עזרה ותמיכה
מובנים מראש
כחלק מהכל


יש עזרה בספרים
ועזרה בחיוכים של אנשים
יש עזרה ואהבה במים ששותים
יש עזרה ואהבה בשמים בצמחים ובאדמה שעליה דורכים
ויש אהבה בתוך כל זה
ויש מקום, בשבילי – ועובדה – הנה אני...
ואני חלק ולא לבד ומשהו רוצה את מה שביכולתי

במשחק הזה לא יודעים אבל פתוחים ללמידה..
כאן לגלות אי ידיעה, אי הבנה או מוכנות ללמוד
משמעותם חופש אינסופי לגלות מה שעוד לא נתגלה.
במשחק הזה להרפות זה חוזק
במשחק הזה נפלא ליפול כי שם ממתינה האדמה
ומציאות ותמונה רחבה
ואושר ותקווה
תקווה של משהו אחר
שמקווה שאזכר

זה משחק של ויתור על קצת כדי להיות בקשר עם המון
על קצת כוח מקומי
על קצת כבוד מזוייף
על מעט כסף
על רכושנות שמחופשת לאהבה
על אשליה של בטחון שמתוחזקת במאמצי על
משחק שבו אין פחד כי אין תרמית
אין חשש מהמציאות כי חיים במציאות
ויש בטחון אמיתי שלא קשור בכוח אישי
שום דבר לא מאיים להתפוצץ כי זו לא בועה
ודרכי היא שלי ולא בהשוואה
מה שיש בי יש עכשיו ומה שאין אז אין עכשיו
מה שלמדתי למדתי ומה שלא אולי אלמד ואולי לא
ואני על דרך ויש גם אחרים
עולם של אחוות הולכים במסע
ואני כל הזמן מנסה
ושלם בליבי ולא מלחמה
ואין לי תשובות מוחלטות
ולא הצלחות מוכחות
ואני לא עומדת בקריטריונים
וגם לא רוצה

ובכל זאת יש בי ברק
של משהו אחר
ברק של חופש
מהבהב בא וחוזר
לא כבולה ולא אוחזת
משחררת את היתר
ומרפה
עד
לפעם
    ה
                        ב
         
           א

     
ה


אפרת.