יום שלישי, 7 במאי 2013

המתחלק בעושרו

המתחלק בעושרו, עושרו גדל, שכן הנתינה מפנה מקום ומזמנת שפע חדש להתקבל.